Welcome to Te Arawa Lakes Trust

Koheri ra!
Kohera e!
Tutapa mai nuku
Tutapa mai whiti
Kia rongo te pö
Kia rongo te ao
Kia pätata mai tö hau manawa
Ki töku aronga manawa
Hai puta ki te whai ao
Ki te ao märama
Tihee Mauri Ora!

Anei te Poari Kaitiaki o Te Arawa e mihi atu nei ki a koutou katoa e noho mai na i ngä töpito e wha o te motu. Mai i Te Aupouri, tae rawa atu ki a Kai Tahu i te Waipounamu. Tënä koutou katoa.

Otirä, ngä mate e hinga mai na e hinga atu rä, mai i ngä Kuri a Wharei, mai i Maketu ki Tongariro, otirä puta atu ki te motu whänui. Waiho rätau kua nunumi ki te pö, kua rehurehu atu ki te rua. Haere, okioki, moe mai rä.

Tätau te hunga ora, te kanohi ora ki te kanohi ora. Ä kaati. Anei a Te Arawa Waka, Te Arawa Tangata e mihi atu nei, e tangi atu nei.

Tënä koutou, tënä koutou, tënä tätau katoa.