Welcome to Te Arawa Lakes Trust

Welcome to Te Arawa Lakes Trust

Koheri ra! Kohera e!
Tutapa mai nuku, tutapa mai whiti
Kia rongo te pō, kia rongo te ao
Kia pā tata mai tō hau manawa
Ki tōku aronga manawa
Hai puta ki te whai ao, ki te ao mārama
Tihē Mauri Ora!

Ānei te Poari Hunga Tiaki o ngā Roto Moana o Te Arawa e mihi atu nei ki a koutou katoa e noho mai na i ngā tōpito e wha o te motu. Mai i Te Aupouri, tae rawa atu ki a Kai Tahu i Te Moana Pounamu. Tēnā koutou katoa.

Otirā, ngā mate e hinga mai na e hinga atu rā, mai i Ngā Kuri a Whārei, mai i Maketū ki Tongariro, otirā puta atu ki te motu whānui. Waiho rātau kua nunumi ki te pō, kua rehurehu atu ki te rua. Haere, okioki, moe mai rā.

Tātau te hunga ora, te kanohi ora ki te kanohi ora. Ā kāti. Ānei a Te Arawa Waka, Te Arawa Tangata e mihi atu nei, e tangi atu nei.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātau katoa.

Trust news

te-arawa-logo

Election Results for Trustee Election

01/12/2018

Although results have been publicly advertised, these are the official results for the Trustee Election. We’re excited about the new…

More News Here...
te-arawa-logo

Special General Meeting and Annual General Meeting 2018

01/12/2018

A reminder that our SGM will be held on Sunday 9 December 2018, 9am at Ōwhata Marae, Hinemoa Point Road, Rotorua. …

More News Here...
te-arawa-logo

Annual Report 2018

01/12/2018

A copy of the 2018 Annual Report is available from our office at 1194 Haupapa Street, Rotorua alternatively you can email agm@tearawa.iwi.nz…

More News Here...
te-arawa-logo

Submissions on Bay of Plenty Regional Council and Rotorua Lakes Council Long Term Plan

03/11/2018

Many of you will be aware the Councils must prepare plans that outline how they expect to meet the communites…

More News Here...