Welcome to Te Arawa Lakes Trust

2018 Trustee Elections
Nominations for the 2018 Election of Trustees are open from Wednesday 5 September 2018 and will close on Wednesday 26 September 2018.
The election is for a total of nine (9) Trustees; three (3) for each of the Tūpuna Rohe; Te Kawatapuarangi, Te Ure o Uenukukopako and Tuhourangi
Click here  for Tūpuna Rohe Nomination Forms, Notice of Election and Trustee Position descriptions.  Alternatively you can collect forms from our office on1194 Haupapa Street.
If you have any further queries or matters for clarification regarding elections, please contact:
Dale Ofsoske, Chief Returning Officer,
Independent Election Services Ltd
Phone: (09) 973 5212 or 0800 922 822
 

Koheri ra!
Kohera e!
Tutapa mai nuku
Tutapa mai whiti
Kia rongo te pō
Kia rongo te ao
Kia pätata mai tō hau manawa
Ki töku aronga manawa
Hai puta ki te whai ao
Ki te ao mārama
Tihee Mauri Ora!

Anei te Poari Kaitiaki o Te Arawa e mihi atu nei ki a koutou katoa e noho mai na i ngä töpito e wha o te motu. Mai i Te Aupouri, tae rawa atu ki a Kai Tahu i te Moana Pounamu. Tēnā koutou katoa.

Otirā, ngā mate e hinga mai na e hinga atu rā, mai i ngā Kuri a Wharei, mai i Maketū ki Tongariro, otirā puta atu ki te motu whānui. Waiho rātau kua nunumi ki te pō, kua rehurehu atu ki te rua. Haere, okioki, moe mai rā.

Tātau te hunga ora, te kanohi ora ki te kanohi ora. Ā kāti. Ānei a Te Arawa Waka, Te Arawa Tangata e mihi atu nei, e tangi atu nei.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātau katoa.