Te Arawa Lakes Trust

Koheri ra! Kohera e!
Tutapa mai nuku, tutapa mai whiti
Kia rongo te pō, kia rongo te ao
Kia pā tata mai tō hau manawa
Ki tōku aronga manawa
Hai puta ki te whai ao, ki te ao mārama
Tihē Mauri Ora!

Ānei te Poari Hunga Tiaki o ngā Roto Moana o Te Arawa e mihi atu nei ki a koutou katoa e noho mai na i ngā tōpito e wha o te motu. Mai i Te Aupouri, tae rawa atu ki a Kai Tahu i Te Moana Pounamu. Tēnā koutou katoa.

Otirā, ngā mate e hinga mai na e hinga atu rā, mai i Ngā Kuri a Whārei, mai i Maketū ki Tongariro, otirā puta atu ki te motu whānui. Waiho rātau kua nunumi ki te pō, kua rehurehu atu ki te rua. Haere, okioki, moe mai rā.

Tātau te hunga ora, te kanohi ora ki te kanohi ora. Ā kāti. Ānei a Te Arawa Waka, Te Arawa Tangata e mihi atu nei, e tangi atu nei.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātau katoa.